fantastiskt bra bil
för att du e blå     den enda som bryr sig     signaturmelodi