fantastiskt bra bil
som guld     somnambulist     mina sista pengar