miaaao
min indian     innan nån har fattat vad som hänt     för att du e blå    
 
20