vi här bak i bilen
vi fladdrar förbi     när man tänker så     trodde nästan du var jag    
 
20