vi här bak i bilen
farlighetens gräns     cirkusen har börjat     min indian    
 
20