ludde
för att du e blå     vanliga ovanor     nästa gång    
 
19