morgonrocken
ingen vanlig dag     vi fladdrar förbi     nästa gång    
 
18