nöjd o belåten gosse
ångmaskinen hittar allt     nu börjar det roliga     som ett djur    
 
10