nöjd o belåten gosse
några saker som jag glömde     såklart     visste att det skulle gå såhär    
 
10