pudding
små saker av plast     e det inte båtar man bränner?     farlighetens gräns    
 
10