vi föräldrar
segiskallen     när man tänker så     mina sista pengar    
 
9