slörp
några saker som jag glömde     andra sidan jorden     ångmaskinen hittar allt    
 
8