slörp
jag tror att du förstår     öl i solen     rödljus    
 
8