lisa o ludde
asfalt     jag tror att du förstår     e22    
 
7