vi föräldrar
för att du e blå     jag e trött     allt som finns    
 
6