vi föräldrar
första gången med bandspelaren     segiskallen     min indian    
 
6