nyhavn
ett ställe där man bor     jag tror att du förstår     den enda som bryr sig    
 
17