kullen
den stora planen     jag gillar dig     segiskallen    
 
9