kullen
över skarven     för att du e blå     jag e trött    
 
9