kullen
fortfarande fast i äventyret     som om inget annat fanns     e22    
 
9