efter matem
några saker som jag glömde     nästa gång     jag tackar mig själv    
 
6