på stranden
som guld     den enda som bryr sig     e det inte båtar man bränner?    
 
6