utsikt från rummet
sommar sommar sommar sommar     vår natur     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
7