utsikt från rummet
2.51 am     den stora planen     en helt annan planet    
 
7