fjäril
det du vill ha     somna fan, skiter jag i     om inte pengarna tar slut    
 
8