utsikt över torget
cirkusen har börjat     längst inuti     inte så farligt i världen ändå    
 
8