här e vi o dit ska vi
rädda dig om du kan     jag försvinner när jag vill     den enda som bryr sig    
 
8