rummet
som om inget annat fanns     farlighetens gräns     jag tackar mig själv    
 
8