rummet
segiskallen     för kallt för o bada     jag har ingen aning om vad jag håller på med    
 
8