rummet
innan nån har fattat vad som hänt     som om inget annat fanns     det finns inget o va rädd för    
 
8