sobänken
igelkottar e också människor     när man tänker så     nästa gång    
 
26