wooot en lekplats!
några saker som jag glömde     första gången med bandspelaren     om inte pengarna tar slut    
 
24