oooouuuiiiiiii
det du vill ha     glad att du e här     många apor tänker som du    
 
24