lets go
ingen vanlig dag     som guld     för att du e blå    
 
4