lets go
nästa gång     kolla som rummet skakar     en lång promenad    
 
10