lets go
som guld     en lång promenad     jag tackar mig själv    
 
1