jens o henke
asfalt     innan nån har fattat vad som hänt     öl i solen    
 
30