burn motherfucker
jag tror att du förstår     som om inget annat fanns     altf4ambulansen    
 
20