mm good
den enda som bryr sig     som guld     det du vill ha    
 
19