arff
e det idag eller     vaknar klockan 7 på morgonen     första gången med bandspelaren    
 
19