i ransvik efter ett dyk där med jens
igelkottar e också människor     jag har ingen aning om vad jag håller på med     obehagligt vaken    
 
19