i ransvik efter ett dyk där med jens
första gången med bandspelaren     små saker av plast     dagar i solen    
 
19