i ransvik efter ett dyk där med jens
farlighetens gräns     små saker av plast     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
19