päronträdet med is
igelkottar e också människor     kanske e det nåt på tv?     farlighetens gräns    
 
17