päronträdet med is
allt vi behöver     dagar i solen     som om inget annat fanns    
 
17