som guld     kan inte blöta ner mig mer ändå     igelkottar e också människor    
 
19