vinkelslipen
första gången med bandspelaren     somna fan, skiter jag i     bara så du landar igen    
 
9