vinkelslipen
gula fenor     första gången med bandspelaren     säg nåt annat    
 
9