innan ett dyk
allt vi behöver     asfalt     som guld