blå blå vindar o vatten
under vattnet     rödljus     främmande färg som du    
 
25