det är viktigt att det blir nogrannt gjort
vanliga ovanor     gula fenor     främmande färg som du    
 
1