det är viktigt att det blir nogrannt gjort
för att du e blå     främmande färg som du     e det idag eller    
 
1