trollsjön
allt som finns     segiskallen     en gång till    
 
18