trollsjön
för att du e blå     nu börjar det roliga     rädda dig om du kan    
 
18