helt vanlig dag
e det inte båtar man bränner?     längst inuti     somna fan, skiter jag i    
 
11