pling!
2.51 am     små saker av plast     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
3