arff!!
varje dag     första gången med bandspelaren     när man tänker så    
 
27