lend me your ear and ill sing you a tune
den enda som bryr sig     gula fenor     vi e på väg åt rätt håll    
 
10