här ligger man
andra sidan jorden     cirkusen har börjat     bara så du landar igen    
 
28