genom fönstret
allt som finns     om inte pengarna tar slut     ingen vanlig dag    
 
19