genom fönstret
har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger     nästa gång     som ett djur    
 
19