rrrrouuuff
vanliga ovanor     stjärnor     första gången med bandspelaren    
 
15