pallen
inte konstigt det kommer poliser     ett ställe där man bor     cirkusen har börjat    
 
25