arrffff
e22     för att du e blå     första gången med bandspelaren    
 
21