här brukar jag sitta
längst inuti     rödljus     man får aldrig veta vad man flugit igenom förrän efteråt    
 
27