promenadjens
några saker som jag glömde     farlighetens gräns     jag försvinner när jag vill    
 
17