tomat
segiskallen     jag gillar dig     rädda dig om du kan    
 
18